Nhạc Nước Âm Sàn Là Gì?

Giới thiệu nhạc nước âm sàn Định nghĩa: Nhạc nước âm sàn là hệ thống nhạc nước được lắp đặt dưới các mặt sàn, mặt sân. Toàn bộ các thiết bị của hệ thống nhạc nước âm sàn đều được thiết kế và lắp đặt trong bể ngầm dưới mặt sàn, mặt sân. Chính vì thế, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy các thiết bị của hệ

Read more

KHO ẢNH ĐẸP

Bài viết mới